يا صديقي انت حبيبـي

حمد و سپاس خدايي را سزاست كه تير حتمي قضايش را هيچ سپري نمي شكند و لطف و محبت و هدايتش را هيچ مانعي باز نمي دارد و هيچ آفريده اي به پاي شباهت مخلوقات او نمي رسد.

دعای سوم صحیفه سجادیه - و ربک الغفور ذو الرحمة

و ربک الغفور ذو الرحمةدعای سوم صحیفه سجادیه

 صلوات و درود بر حاملانِ عرش الهی

خدایا، درود فرست بر حاملانِ عرش خود که در تسبیح تو سستی نمی‌کنند، و از تقدیس تو دل زده نمی‌شوند، و از پرستش تو در نمی‌مانند، و در فرمانبرداری تو، به جای کوشش، کوتاهی نمی‌ورزند، و در عشق ورزی به تو لحظه‌ای غفلت نمی‌کنند.

و درود فرست بر اسرافیل، آن فرشته‌ی صاحبِ «صور» که چشم به راه فرمان تو، منتظر است تا با یک دمیدن، مردگانِ خفته در گورها را بیدار کند.

و درود فرست بر میکائیل که در پیشگاه تو والا مقام، و در فرمانبرداری‌ات بلند مرتبه است.
و درود فرست بر جبرائیل که امانتدار وحی توست، و ساکنانِ آسمان فرمانبردار اویند، و نزد تو ارجمند و از مقرّبان درگاه است.

ودرودفرست بر روح، آن که برفرشتگان مأمورِ«حجاب‌ها»گماشته شده است و درود فرست برآن فرشته که جزتوکسی براسراروی آگاه نیست.برهمه‌ی ایشان و فرشتگانی که فروتر ازآنهایند،درودفرست؛فرشتگانی که ساکن آسمان‌ها و امانتدارپیغام‌های تواَند.

فرشتگانی که از کار خسته نمی‌شوند تا از آن دلزده شوند، و سختی نمی‌کشند تا درمانده و سست گردند، و خواهش‌های دل، آنان را از تسبیح تو باز نمی‌دارد، و فراموشی که نتیجه‌ی غفلت‌هاست، از بزرگداشتِ تو دورشان نمی‌سازد.

فرشتگانی که از فروتنی دیده بر هم نهاده‌اند و چشمِ آن ندارند که تو را نگرند؛ سر به زیر افکنده‌اند و شوقشان به آنچه نزد توست بسیار است؛ شیفته‌ی آن‌اند که نعمت‌های تو را به یاد آورند؛ و ایشان در برابر بزرگی و بزرگواری‌ات فروتن باشند.

چون به آتش دوزخ بنگرند که چگونه گناهکاران را به کام خود فرو می‌برد، گویند: پروردگارا، تو پاک و منزّهی، و ما تو را آن گونه که شایسته‌ی توست، پرستش نکرده‌ایم.

خدایا، اینک بر ایشان درود فرست. همچنین بر فرشتگانِ رحمتِ خود، و بر آنان که مقرّب درگاه تواَند، و بر آنها که پیامبرانِ تو را از غیب آگاه کنند، و بر امانتداران وحیِ خود.

ودرودفرست برآن گروه از فرشتگان که ایشان را ویژه‌ی خودساخته‌ای،وبه سبب تقدیس خود، ازخوردن و آشامیدن بی‌نیازشان کرده‌ای،و درمیان طبقه‌های گوناگون آسمان جایشان داده‌ای.

و درود فرست بر آن فرشتگان که وقتی فرمانِ تمام شدن وعده‌ی خداوند فرا رسد، بر کناره‌های آسمان‌ها [گوش به فرمان] قرار گیرند.

و بر آنان که خزانه‌دار باران و روان کنندگان ابرهایند.

و بر آن فرشته که چون ابرها را براند، بانگِ تندرها به گوش رسد، و چون ابرها به تازیانه‌ی او به راه افتند، آذرخش‌ها بدرخشند.

و بر آن فرشتگان که برف و تگرگ را همراهی می‌کنند و با دانه‌های باران به زمین می‌آیند، و آنان که نگهبان خزانه‌های بادند، و کسانی که مراقب کوه‌هایند تا فرو نریزند.

ودرودفرست برفرشتگانی که وزن آبهاوپیمانه‌ی بارانهای بسیاروپی درپی رابایشان آموخته‌ای

و بر فرشتگانی که آنان را با بلایی ناگوار یا نعمتی گوارا به سوی ساکنان زمین می‌فرستی.

و آن سفیرانِ گران‌قدرِ نیکوکار، و آن بزرگوارانی که نگهبان و نویسنده‌ی [کارهای ما] هستند. و درود فرست بر فرشته‌ی مرگ و یارانش، و منکر و نکیر، و «رومان» که ساکنان گورها را می‌آزماید، و آن فرشتگان که گِرد «بیت المعمور» طواف می‌کنند، و بر «مالک» و نگهبانانِ دوزخ، و بر «رضوان» و خدمتگزارانِ بهشت.

و درود فرست بر فرشتگانی که «از فرمان خدا سر نمی‌پیچند، و به آنچه فرمان داده شوند، عمل می‌کنند.»

و آنان که به اهل بهشت می‌گویند: «سلام بر شما که شکیبایی ورزیدید. دنیا چه سرانجام نیکویی دارد.»

و درود فرست بر فرشتگانِ «زبانی» که چون فرمان‌شان رسد که «بگیرید آن گنهکار را و به زنجیرش کشید و در دوزخ افکنید»، شتاب کنند و بی‌درنگ او را در آتش اندازند.

و بر فرشتگانی که نامشان را نیاوردیم و مرتبه‌ی ایشان را نزد تو نشناختیم و ندانستیم آنان را به چه کاری گماشته‌ای.

و بر فرشتگانِ ساکنِ هوا و زمین و آب، و آنان که کار آفریدگان تو را سامان می‌دهند و پیوسته نگهبان و همراه ایشان‌اند.

خدایا، بر آنان درود فرست در آن روز که هر کس با دو فرشته به محشر می‌آید: یکی می‌کشاندش و دیگری بر کارهای او گواهی می‌دهد.

بر آنان درود فرست؛ چنان درودی که بر کرامت و پاکی‌شان کرامت و پاکی دیگر افزاید.
خدایا، چون بر فرشتگان و فرستادگانت درود فرستادی ـ و درود ما را به ایشان رساندی، بدان سبب که سخنانِ نیکو درباره‌ی آنان بر زبان ما جاری کردی ـ بر ما نیز درود و رحمت فرست، که تو بخشنده‌ی بزرگواری.

  
نویسنده : میدا بارش چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧
تگ های این مطلب :فرشتگان و تگ های این مطلب :امام سجاد(ع) و تگ های این مطلب :حاملان عرش و تگ های این مطلب :صور
    نغمه هاي مهرباني : ()    +